Vi importerer maskiner fra det meste af europa

.. Og distribuerer dem i Danmark, Sverige og Norge gennem et landsdækkende forhandler- og servicenet.

Vi importerer redskaber fra det meste af europa

.. Og distribuerer dem i Danmark, Sverige og Norge gennem et landsdækkende forhandler- og servicenet.

Helms TMT-Centret A/S har eksisteret i over 65 år

Helms TMT-Centret er i dag er en solid og topmoderne virksomhed og er en af de førende nordiske leverandører af rullende materiel og serviceydelser. Helms TMT-Centret har fokus på service, miljø og etik.

Helms TMT-Centret A/S har afdelinger i Herning, Århus og Ringsted og drives i dag af anden og tredje generation af familien Helms. Jakob, Allan og Kristian arbejder hver dag sammen med 40 dedikerede medarbejdere på, at være en værdiskabende samarbejdspartner, i kæden mellem fabrik, forhandlere og slutbrugere.

Virksomheden er selvfinansierende, hvilket giver mulighed for at være konceptpartnere, når det gælder finansiering, service eller en kombineret leje/købsaftale.

At man tænker langsigtet er firmaets grønne profil et glimrende eksempel på. På taget af alle Helms TMT-Centrets afdelinger er der 50 kW solcelleanlæg, og med investeringer i egne vindmøller er Helms TMT-Centret C02 neutrale.

”Hos Helms TMT-Centret er vi stolte af vores produkter, det arbejde vi udfører og af vores virksomhed. Vi tilstræber enkelthed, ærlig og reel adfærd og samarbejde - alt sammen baseret på tillid.”

Persondatapolitik

Politik vedr. kunders og samarbejdspartneres persondata for Helms TMT-Centret A/S.

Generelt om oplysninger

I denne persondatapolitik kan du læse mere om, hvordan Helms TMT-Centret A/S behandler persondata og cookies.
Persondata dækker enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Persondata omfatter oplysninger som fx kunders kontaktoplysninger, søgeadfærd og købshistorik.
En cookie er en lille tekstfil, der bliver lagt på din maskine, når du færdes på [indsæt medlems navn]s hjemmesider. En cookie bruges til at registrere, hvilke af vores sider du er på, og hvor længe, men giver os ikke information om, hvem du er.

Hvilke persondata modtager Helms TMT-Centret A/S?

Helms TMT-Centret A/S registrerer data om dig som en nødvendig del af et kontraktforhold med dig, herunder ved salg til os eller ved køb af varer og ydelser hos os.
Fra kunder og samarbejdspartnere anmoder vi om almindelige kontaktoplysninger samt evt. betalingsoplysninger og får ved køb og salg oplysning om købs/salgshistorik.
Når du færdes på www.helmstmt.com – Helms TMT-Centret A/S hjemmeside, indsamles oplysninger om din IP-adresse, din browser og evt. brugernavn samt hvilke af vores sider du færdes på og hvornår.
Ønsker du ikke at Helms TMT-Centret A/S behandler dine persondata, kan det hindre køb af varer eller ydelser hos os.

Hvad bruges personoplysningerne til?

Helms TMT-Centret A/S bruger dine data til at gennemføre vores aftale med dig.
Hvis du har tilmeldt dig vores nyhedsbrev, vil vi på e-mail sende dig nyhedsbreve.
Oplysninger om din færden på vores hjemmeside anvendes kun til udarbejdelse af statistik, som bl.a. kan bruges til at forbedre opbygningen af vores hjemmeside.
Helms TMT-Centret A/S behandler udelukkende oplysninger om dig for at kunne opfylde vore forpligtelser overfor dig som kontraktpart.

Hvem videregiver Helms TMT-Centret A/S personoplysninger til?

De personoplysninger, du afgiver til Helms TMT-Centret A/S som led i en kontrakt, bruger vi til at gennemføre aftalen med dig, og videregiver ikke dine oplysninger, medmindre det er en del af aftalen med dig.
Eksempelvis, hvis du i forbindelse med et varekøb hos os får en garanti fra producenten med i købet, vil oplysning om dit navn, adresse og dit køb tilgå vareproducenten, der anvender oplysningerne til at oprette garantien hos sig. Hvis du senere ønsker at gøre brug af garantien, vil det typisk medføre at relevante dele af dine kontaktdetaljer, købshistorik samt årsagen til anvendelse af garantibestemmelsen bliver overført til producenten af den vare, garantien angår. En del, men ikke alle, importører og producenter af vores varer er baseret i EU. Helms TMT-Centret A/S har bland andet også leverandører fra Sydkorea, USA og Schweiz.
Et andet eksempel er leasing. Hvis du i forbindelse med et køb hos os ønsker at afsøge mulighederne for leasing i stedet, kan Helms TMT-Centret A/S som et led i aftalen med dig videregive oplysningerne fra en foreløbig købskontrakt til det eller de leasingselskaber, vi samarbejder med.
Vores data opbevares og beskyttes i en cloudløsning, der er baseret i EU Herudover videregives dine persondata ikke, og dine persondata sælges ikke til tredjemand.

Hvordan beskyttes dine data?

Helms TMT-Centret A/S er forpligtet til at sørge for beskyttelse af dine data. Helms TMT- Centret A/S træffer sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven.
Heri ligger også, at dine data korrigeres, hvis vi opdager fejl i dine data, og at dine data slettes, når vi ikke længere har pligt til at opbevare de data og i øvrigt når de ikke længere er relevante, typisk fem år efter ophørt medlemskab eller efter sidste kontakt ved køb af varer eller services.

Særligt om cookies

Cookies anvendes med det formål at forbedre vores hjemmeside. Ved brug af vores hjemmeside accepterer du Helms TMT-Centret A/S brug af cookies. Cookies slettes efter et par måneder efter dit sidste besøg.
Hvis du ønsker at slette eller blokere cookies, kan du anvende nedenstående vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering/

Dine rettigheder

Du har altid mulighed for at få oplyst, hvilke oplysninger, vi har registreret om dig og få en kopi af dine data samt til dataportabilitet, hvis det er relevant. Derudover kan du i henhold til persondatalovgivningen forlange forkerte oplysninger rettet, gøre indsigelse mod behandling eller få dine oplysninger begrænset - eller slettet, hvis vi ikke er forpligtet til at behandle dem.
Hvis du har spørgsmål til Helms TMT-Centret A/S behandling af dine data eller af vores hjemmesides brug af cookies eller ønsker flere oplysninger, kan du henvende dig til Helms TMT-Centret A/S per telefon, e-mail eller post. Kontaktoplysningerne fremgår på vores hjemmeside.
Ønsker du efter henvendelse til Helms TMT-Centret A/S at klage over virksomhedens behandling af dine persondata, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

Vi importerer maskiner fra det meste af Europa

- Og distribuerer dem i Danmark, Sverige og Norge gennem et landsdækkende forhandler- og servicenet.