Vi importerer maskiner fra det meste af europa

.. Og distribuerer dem i Danmark, Sverige og Norge gennem et landsdækkende forhandler- og servicenet.

Vi importerer redskaber fra det meste af europa

.. Og distribuerer dem i Danmark, Sverige og Norge gennem et landsdækkende forhandler- og servicenet.

Helms TMT-Centret A/S har eksisteret i over 65 år

Helms TMT-Centret er i dag er en solid og topmoderne virksomhed og er en af de førende nordiske leverandører af rullende materiel og serviceydelser. Helms TMT-Centret har fokus på service, miljø og etik.

Helms TMT-Centret A/S har afdelinger i Herning, Århus og Ringsted og drives i dag af anden og tredje generation af familien Helms. Jakob, Allan og Kristian arbejder hver dag sammen med 40 dedikerede medarbejdere på, at være en værdiskabende samarbejdspartner, i kæden mellem fabrik, forhandlere og slutbrugere.

Virksomheden er selvfinansierende, hvilket giver mulighed for at være konceptpartnere, når det gælder finansiering, service eller en kombineret leje/købsaftale.

At man tænker langsigtet er firmaets grønne profil et glimrende eksempel på. På taget af alle Helms TMT-Centrets afdelinger er der 50 kW solcelleanlæg, og med investeringer i egne vindmøller er Helms TMT-Centret C02 neutrale.

”Hos Helms TMT-Centret er vi stolte af vores produkter, det arbejde vi udfører og af vores virksomhed. Vi tilstræber enkelthed, ærlig og reel adfærd og samarbejde - alt sammen baseret på tillid.”

Om os

HELMS TMT-CENTRET A/S HAR EKSISTERET I OVER 70 ÅR

 

Helms TMT-Centret er i dag en solid og topmoderne virksomhed og er en af de førende nordiske leverandører af rullende materiel og serviceydelser. Helms TMT-Centret har fokus på service, miljø og etik.

 

Det var, Knud Helms, der sammen med en partner etablerede virksomheden på en nedlagt benzinstation i Brande i 1951 under navnet Helms & Oehlenschläger. Først reparerede de biler, men snart kom maskinsalget til, og i 1962 flyttede man på grund af pladsmangel til den nuværende lokation i Lind. I 1971 havde Knud Helms overtaget hele virksomheden og navnet blev ændret til Helms TMT-Centret for at signalere, at man solgte traktorer, mejetærskere og trucks.

 

Traktorerne var helt fra starten en af grundpillerne i forretningen. Først med Allgaier - som senere blev til Porsche - og siden med tjekkiske Zetor-traktorer, senere ankom Deutz-Fahr, men alt sammen som regional forhandler, hvor man i dag sælger McCormick i hele Danmark.

 

Kristian Helms overtog virksomheden fra sin far i 1995, hvilket var et par år efter, man begyndte at forhandle teleskop- og minilæssere fra tyske Schäffer, og han lægger ikke skjul på, at de røde læssere i dag er hovedproduktet og har overtaget en stor del af markedet for trucks. Læsserne fra Schäffer tegner i høj grad virksomheden udadtil, men i de seneste år er også mange nye store produkter kommet til. Helms TMT-Centret importerer i dag bl.a. også følgende produkter. Komatsu-Forest skovmaskiner fra Sverige, McHale pressere og græsmaskiner fra Irland, McCormick og Landini traktorer fra Italien, Textrons klippere og elektriske køretøjer fra USA/England og små Tym-traktorer fra Sydkorea.

 

"Vi er ligesom en landmand, der altid har været landmand. Vi er maskinhandlere, og det er ikke noget, vi kan blive kureret for." Citat Kristian Helms.

 

Helms TMT-Centret har selv afdelinger i Herning, Aarhus og Ringsted og drives i dag af anden og tredje generation af familien Helms.  Jakob, Allan og Kristian arbejder hver dag sammen med ca. 45 dedikerede medarbejdere på, at være en værdiskabende samarbejdspartner, i kæden mellem fabrik, forhandlere og slutbrugere.

 

Helms TMT-Centret importerer maskiner fra det meste af Verden og distribuerer dem i Danmark, Sverige og Norge gennem et landsdækkende forhandler- og servicenet. Det er fortrinsvis maskiner til landbrug, skov, bygge- og anlægsområdet, den grønne sektor samt til kommuner.

 

Vi beskæftiger os med:

• Salg og import af maskiner

• Service i moderne og miljørigtige værksteder

• Service i marken med rullende værkstedsvogne

• Reservedele - vi dækker mere end 25.000 varenumre

 

Virksomheden er selvfinansierende, hvilket giver mulighed for at være konceptpartnere, når det gælder finansiering, service eller en kombineret leje/købsaftale.

 

At man tænker langsigtet er firmaets grønne profil et glimrende eksempel på. På taget af alle Helms TMT-Centrets afdelinger er der 50 kW solcelleanlæg, og med investeringer i egen vindmølle er Helms TMT-Centret  C02 neutrale.

 

”Hos Helms TMT-Centret er vi stolte af vores produkter, det arbejde vi udfører og af vores virksomhed. Vi tilstræber enkelthed, ærlig og reel adfærd og samarbejde - alt sammen baseret på tillid.”

 

Miljøpolitik

Arbejdsmiljøpolitik:

Det er Helms TMT-Centrets politik at sikre at arbejdsmiljøet overholdes

Helms TMT-Centret A/S vil:

 • Efterleve myndighedskrav
 • Have et arbejdsmiljø hvor der vises respekt og tillid under ansvar, til den enkelte. Herunder forventes en ordentlig omgangstone og et ordentlig sprog, også overfor kunder.
 • Arbejde aktivt på – via sikkerhedsudvalget – at forbedre arbejdsmiljøet bla. ved regelmæssig gennemførelse af APV således, at korrigerende handlinger planlægges og gennemføres kontinuerligt.
 • Medarbejderne skal beskyttes mod skadelige påvirkninger i virksomheden.
 • Fremme trivsel ved aktivt engagement i miljø- og sikkerhedsspørgsmål.
 • Arbejde aktivt på at vore faciliteter og biler fremstår ryddelige.
 • Bestræbe os på at være en rummelig arbejdsplads med plads til medarbejdere med nedsat arbejdskraft.
 • Holde kontakt i sygdomssituationer.
 • Have en etik der støtter de svage på og udenfor arbejdspladsen.


Miljøpolitik:

Helms TMT-Centret A/S vil:

 •  Efterleve myndighedskrav
 • Arbejder altid aktivt på – både intern og eksternt– at forbedre miljøforholdene. Den aktive indsats skal give virksomheden målbare reduktioner på påvirkningerne på miljøet
 • ENERGI: Ønsker at bidrage til reduktioner i forbruget af knappe ressourcer som kul, olie og naturgas samt bidrage til udslip af drivhusgasser (CO2).  Blandt andet ved hjælp af vore solceller, vindmøller og genbrug/opsamling af regnvand.
 • INDKØB: Vil i samarbejde med leverandører og medarbejdere arbejde på at finde og indføre produkter i driften, der giver anledning til mindst mulig miljøpåvirkning under anvendelse og bortskaffelse.
 • AFFALD:  Vi forbedrer løbende sortering, opbevaring, genbrug og bortskaffelse af alle de restprodukter, der er resultatet af virksomhedens aktiviteter og serviceydelser.


   VISION

    • Helms TMT-Centret A/S - ønsker at være den førende nordiske leverandør af rullende materiel og serviceydelser Vores vision er det vi stræber efter på langt sigt, det er vores guideline i vores daglige arbejde.
    • At være førende betyder nødvendigvis ikke at være størst men bedst på området, vi ønsker at være parat til at se nye muligheder for samarbejde, der kan skabe værdi for vore kunder og forhandlere.
    • Vi ønsker at være en værdiskabende samarbejdspartner i kæden mellem fabrik, forhandlere og slutbruger.
    • Det er vores ambition at kunderne skal se vores produkter og tjenester som problemløsere og pakkeløsninger tilpasset deres behov, med høj leveringssikkerhed og service.
    • Hos Helms TMT-Centret A/S er vi stolte af vores produkter, det arbejde vi udfører og af vores virksomhed. Vi tilstræber enkelthed, ærlig og reel adfærd og samarbejde - alt sammen baseret på tillid.
    • Vi ønsker at vores kunder og andre føler, at Helms TMT-Centret A/S er en veldrevet virksomhed, og at de har valgt den rigtige samarbejdspartner. Vi ønsker at være og blive anset for at være en virksomhed på forkant med udviklingen!
    • Vi ønsker at have en ansvarlig indstilling til miljø og etik.
    • Den position vil vi opnå ved til stadighed at begejstre vore kunder med innovative produkter og ydelser af høj kvalitet, som er skabt af engagerede medarbejdere, perfekte processer og vore unikke varemærke    Kort sagt ønsker vi:

    • At vores samarbejde er baseret på tillid mellem personale, forhandlere og kunder.
    • At være det sikre valg, der er fremtidssikret og visionær.
    • At være de bedste på vores felt i Danmark, og på sigt i Sverige og Norge.
    • Være ærlige i alle forhold.


    Vore værdier:

    • Engagement: Arbejdsglæde og ansvarlighed.
    • Troværdighed: Kvalitet og ærlighed.
    • Respekt: Ligeværd og loyalitet.
    • Tillid: Selvdisciplin og drive.

     

    Vi vil kæmpe for at blive de bedste i Skandinavien til at se muligheder til glæde for vores kunder og forhandlere. 

    Vi importerer maskiner fra det meste af Europa

    - Og distribuerer dem i Danmark, Sverige og Norge gennem et landsdækkende forhandler- og servicenet.